Bijles bij de HUB

Er is tijdens de huiswerkbegeleiding tijd voor uitleg en ondersteuning. Toch kan het bij een achterstand of grote moeite met een vak verstandig zijn om naast huiswerkbegeleiding bijlessen te volgen. De bijlessen worden in combinatie met huiswerkbegeleiding aangeboden door de HUB. Deze worden naast de huiswerkbegeleidingsdagen gepland.

Voor de bijles kan gekozen worden uit een bovenbouw leerling, student of docent. Bij de HUB wordt de voortgang van de bijlessen in de gaten gehouden door de studiecoach. De studiecoach houdt op die manier de eindregie in handen.

We hebben een poule van fantastische bijles leerlingen en studenten die zich al bewezen hebben als hulpleerling bij de HUB. Is er toch geen klik? Dan zoeken we een nieuwe match.

Prijzen

Bovenbouw leerling HAVO/VWO
4 x per maand 30 euro
8 x per maand 60 euro

Student
4 x per maand 60 euro
8 x per maand 120 euro

Docent
4 x per maand 180 euro
8 x per maand 360 euro

Voorwaarden

  • Het bijlestegoed is het hele schooljaar bruikbaar.
  • Het bijlestegoed hoeft niet bij dezelfde tutor afgenomen te worden.
  • Bijlessen die 24 uur voor de bijles afgezegd worden gaan niet van het tegoed af.
  • De bijlessen kunnen alleen in combinatie met huiswerkbegeleiding afgenomen worden.